SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) - TEATRO CINE ROYALTY

Imagen aportada por Lisardo Mazaira